Cennik

Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z aktualnym cennikiem i Regulaminem pobytu na terenie Klubu Jeździeckiego Lubliniec oraz o jego przestrzeganie.

Prosimy także, aby przed pierwszymi zajęciami uczestnik dostarczył instruktorowi podpisany dokument Oświadczenie uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej (osoby pełnoletnie) lub Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach jazdy konnej (osoby niepełnoletnie).

1. Jazda na lonży (30min.) 55 zł
2. Jazda na lonży (45min.) 65 zł
3. Jazda 45-cio minutowa 65 zł
4. Jazda 30-to minutowa 55 zł
5. Jazda w teren (ok. 1,15h.) 70 zł
6. Jazda sportowa na własnym koniu 60 zł
7. Oprowadzanie (15min.) 20 zł
8. Trening skokowy 100 zł

 

Ważne informacje:

Jazdy, jazdy sportowe oraz treningi skokowe prowadzone są w parach o podobnym poziomie umiejętności. O doborze pary decyduje instruktor.

Jazda indywidualna na życzenie klienta jest dodatkowo płatna 20zł.

Instruktor bez podania przyczyny może zadecydować o poprowadzeniu jazdy indywidualnej obowiązuje wtedy cena z cennika.

Nieodwołanie jazdy minimum 24-godziny przed terminem jej odbycia powoduje obowiązek zapłaty.

Instruktor w każdej chwili może odwołać jazdę bez podania przyczyny. Instruktor może też odmówić poprowadzenia zajęć osobą nietrzeźwym, osobą posiadającym nie właściwy ubiór, osobą których stan zdrowia jest niewskazany do uczestnictwa w zajęciach, osobą których jazda może działać szkodliwie na zdrowie koni.

Od 07.07.2020 wprowadzamy karnety podarunkowe na jazdy

Karnet na 8 jazd (45-cio minutowych) 495 zł
Karnet na 4 jazdy ( 45-cio minutowe) 260 zł
Karnet na 2 jazdy (45-cio minutowe) 130 zł
Karnet na 8 jazd (30- to minutowych) 440 zł
Karnet na 4 jazdy (30-to minutowe) 220 zł
Karnet na 2 jazdy (30-to minutowe) 110 zł

 

Ważne informacje:

Karnety ważne są przez miesiąc od momentu zakupu. Jazdy w karnetach prowadzone są w parach. Nieodwołanie jazdy minimum 24-godziny przed terminem jej odbycia powoduje obowiązek zapłaty.

Instruktor w każdej chwili może odwołać jazdę bez podania przyczyny. Instruktor może też odmówić poprowadzenia zajęć osobą nietrzeźwym, osobą posiadającym nie właściwy ubiór, osobą których stan zdrowia jest niewskazany do uczestnictwa w zajęciach, osobą których jazda może działać szkodliwie na zdrowie koni.