Oferta

Wyjazdy w teren

Przeznaczone są dla bardziej doświadczonych jeźdźców. Przejażdżka po polach i lasach, obserwacja zjawisk przyrody, wywołuje niezapomniane wrażenia. Jazda w terenie pozwala obserwować reakcję koni na niespodziewane sytuacje np. nagłe poderwanie się do lotu bażanta, czy też nagłe wybiegnięcie saren na leśnej ścieżce. Sytuacje te zmuszają nas do utrzymywania koncentracji na jeździe, mimo dużej ilości zewnętrznych bodźców wzrokowych. Teren łączy przyjazne doznania z rolą szkoleniową. Wyrabia on umiejętności panowania nad koniem w zmiennych warunkach- jazda w zróżnicowanym terenie: pola, lasy, wzniesienia. Równocześnie jest to znakomita forma doskonalenia równowagi.